J.M Ruijsenaars

Aannemingsbedrijf J.M. Ruijsenaars b.v. en Ruijs­‐Bouw b.v.
Aannemer voor nieuwbouw, onderhoud en verbouw


Historie J.M. RUIJSENAARS


Het aannemersschap zit de Ruijsenaars' in het bloed, het begon in 1841 toen Dingeman Ruijsenaars (1811-­‐1900)op 30 jarige leeftijd als metselaar voor zichzelf begon. Het bedrijf werd vervolgens voortgezet door zijn zoon Jacobus (1854-­‐1943), die het weer overdroeg aan zijn zoon Pieter (1882-1958). Bij diens overlijden in1958 nam de

weduwe, Mevr. Ruijsenaars-­‐ten Haaf de leiding van het bedrijf.

J.M. Ruijsenaars was toen pas 18 jaar. Er braken toen zeer moeilijke tijden voor het bedrijf aan. Moeder Ruijsenaars kreeg plotseling de verantwoordelijkheid voor het bedrijf te dragen zonder feitelijk te beschikken over vakkennis.

Via persoonlijke inzet en betrokkenheid van moeder Ruijsenaars en met deskundige hulp van buitenaf heeft men het bedrijf draaiende weten te houden.Door deze omstandigheden heeft J.M. Ruijsenaars al vanaf zijn 18e jaar zeer snel bouwtechnische kennis en vaardigheden weten aan te leren, terwijl zijn ondernemerschap snel kon groeien, wat al met al een beslissende rol heeft gespeeld in het voortbestaan van de aannemingsfirma Ruijsenaars.

Alhoewel J.M. Ruijsenaars eerst op 23 september 1968 het bedrijf zelf formeel op zijn naam kreeg, kan gesteld worden, dat hij reeds vanaf
zijn 18e levensjaar zeer nauw betrokken is geweest bij het voortbestaan van de firma.

J.M. Ruijsenaars had dus 33 jaar rechtsreeks de directie gevoerd over zijn aannemingsbedrijf, maar daaraan kan gevoeglijk een decennium worden toegevoegd vanwege de periode, dat zijn moeder noodgedwongen de directie voerde. Het bedrijf is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een kwaliteitsorganisatie gespecialiseerd in nieuwbouw, onderhoud, metselwerken en timmerwerken.

Zoals op de homepagina is aangegeven zijn de activiteiten vanaf 2014 voortgezet binnen de onderneming Aannemingsbedrijf Ruijs-­‐Bouw b.v. Check hiervoor www.Ruijs­‐Bouw.nl